Badania geotechniczne Szczecin

Aby w pierwszej kolejności dobrze zaprojektować, a później zabudować fundamenty domu, musimy wiedzieć, jaki jest konkretnie grunt na działce, która przeznaczona jest pod budowę. Musimy w takiej sytuacji wykonać, a w zasadzie zlecić wykonanie specjalnych badań. Są to badania geotechniczne Szczecin.

Czy badania geotechniczne są obowiązkowe?

Badania geotechniczne według przepisów aktualnie obowiązujących, są jak najbardziej obowiązkowe. Bardzo wielu specjalistów już wcześniej zalecało ich przeprowadzenie, pomimo że nie były one wymagane. Po co są wykonywane badania geotechniczne? Badania te wykonuje się po to, aby określić warunku wodne i gruntowe podłoża pod inwestycję. Są to wszelkie informacje niezbędne, aby bezpiecznie oraz właściwie zaprojektować wszelkie fundamenty budynku, oraz dobrać odpowiednio sam typ ich izolacji, odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku do gruntu, czy też typ przydomowej oczyszczalni ścieków. Co więcej, badania geotechniczne w Szczecinie pozwalają także na uniknięcie częstych problemów, które występują podczas użytkowania budynku, na przykład zapadających się fundamentów, czy też pękających ścian.

Kiedy powinniśmy wykonywać badania gruntu?

Badanie gruntu wykonać jeszcze najlepiej przed samym zakupem działki. Bardzo ważne jest to, że to od ich wyników zależy sam sposób posadowienia domu. W przypadkach skrajnych okazać się może, że w ogóle nie będzie możliwa konkretna budowa. Ostatni moment, w którym wykonać można geotechniczne badania, nastąpić powinien, zanim rozpoczniemy swoje prace budowlane. Musimy także pamiętać o tym, że piwnicy nie warto na pewno budować na działce, gdzie gruntowa woda jest naprawdę bardzo wysoka.
Dane orientacyjne o wszelkich właściwościach gruntu uzyskać można od sąsiadów, którzy zbudowali już domy. Pożyteczne także jest zapoznanie się z geologicznymi mapami, jeśli opracowane zostały takie dla tegoż terenu. Wskazówką dla określenia rodzaju gatunków jest także roślinność, która znajduje się na danej działce.

Komu powinniśmy zlecić wykonanie geologiczne badania?

Badania geotechniczne Szczecin

Badania geotechniczne Szczecin

Specjalistyczne i profesjonalne wykonanie badań powinniśmy zlecać firmie geotechnicznej. Proste badanie polega na niczym innym jak na wykonaniu na działce kilku odwiertów. Najczęściej wykonać je wystarczy na głębokości miedzy trzy a pięć metrów. To właśnie na ich podstawie, uzupełnionych ewentualnie laboratoryjnymi badaniami, geotechnik określi wszelkie warstwy, poziom wód gruntowych oraz do tego rodzaju gruntu. Do wszelkich obowiązków geotechnika należy na pewno przygotowanie całościowej dokumentacji geotechnicznej. Ona powinna zawierać na pewno mapę z zaznaczonymi miejscami badań. Do tego zaznaczone są także przekroje geotechniczne, które ilustrują geologiczną budowę podłoża działki, informację o samym poziomie wody gruntowej, jak i tekstową część, w której są podane wszelkie parametry geotechniczne gruntu, zalecenia bezpiecznego posadowienia budynku, a także wnioski z badań. Jeśli sama budowa podłoża jest zdecydowanie skomplikowana, to potrzebna jest o wiele dokładniejsza dokumentacja geologiczno-inżynierska.
Jak kształtuje się koszt wykonania takiego badania? Jest to koszt pomiędzy 1200 a 2000 złotych. Wszystko jest zależne od samego regionu kraju. Musimy pamiętać o tym, że badanie czasami należy powtórzyć. Po co? Wszystko po to, aby określić wszelkie zmiany poziomu gruntowych wód w ciągu roku.

Geotechniczne kategorie

Badania geotechniczne obiekty klasyfikują do dokładnie trzech kategorii. Są to budynki jednokondygnacyjne i budynku dwukondygnacyjne budynku mieszkalne, jak i gospodarcze, wykopy do głębokości 1,2 metra, ściany oporowe, a do tego nasypy budowlane do wysokości trzech metrów zgodnie ze wszelkimi przepisami należy do kategorii pierwszej. W takim przypadku prawo na inwestorów nakłada obowiązek wykonania badania właśnie z zakresu gruntu oraz wód gruntowych jeszcze przed rozpoczęciem budowy.
Znaczna większość jednorodzinnych domów właśnie należy do pierwszej geotechnicznej kategorii. Z kolei do drugiej kategorii geotechnicznej są zaliczane obiekty, których realizacja przebiega w bardzo złożonych i prostych warunkach gruntowych, na przykład nabrzeża i filary mostowe, głębokie i wysokie nasypy, kotwy gruntowe, konstrukcje i ściany oporowe, które utrzymują wodę lub też grunt, oraz bardzo głębokie fundamenty.

Zanim się rozpoczniemy budowę tychże obiektów, przeprowadzić należy ocenę ilościową oraz jakościową gruntu, a do tego dokładną analizę gruntu. Trzecia geotechniczna kategoria obejmuje bardzo duże obiekty, które są posadowione w warunkach gruntowych niekorzystnych, na przykład wysokie budynki w miejskiej zabudowie, czy też zagłębione na więcej niż jedną kondygnację w gruncie. W takich przypadkach inwestor jest zobowiązany do sporządzenia pełnej dokumentacji geologicznej i inżynierskiej.
Na rynku znajdziemy bez problemu firmy, które specjalizują się właśnie w tego typu badaniach. Postawmy jednak na firmę, która jest firmą doświadczoną i mogą się pochwalić pozytywnymi recenzjami swoich klientów.