Co to jest biuro rachunkowe?

Co to jest biuro rachunkowe? Studia z zakresu rachunkowości cieszą się ogromną popularnością. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem jest to dość perspektywiczna branża, która oferuje dość interesujące i satysfakcjonujące zarobki. Czym dokładnie zajmuje się biuro rachunkowe? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności biura rachunkowego? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Czym jest biuro rachunkowe?

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek rozważania na temat biura księgowego, warto zdefiniować sobie to pojęcie. Otóż w praktyce jest to podmiot gospodarczy, który zajmuje się świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów, osób fizycznych bądź organizacji w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości. Są to więc nie tylko faktury i bilans, ale również płace i dokumentacja kadrowa. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzimy, musimy odprowadzać podatki zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i do powszechnie znanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że im działalność jest większa i skomplikowana, tym więcej obowiązków ma dany przedsiębiorca. Bardzo często zdarza się, że na początku z wielu obowiązków próbujemy wywiązać się na własną rękę, bez pomocy wewnętrznej. Szybko jednak okazuje się, że jest to niemożliwe, wówczas szukamy szybkich rozwiązań. Jeśli chcemy wypełnić swoje zobowiązania, wówczas przedsiębiorcy decydują się na jeden z dwóch sposobów. Pierwszym z nich jest stworzenie wewnętrznego działu księgowości. Wówczas zatrudnione na etat osoby zajmują się wszystkimi kwestiami finansowymi. Drugim rozwiązaniem, równie popularnym, jest szukanie pomocy u zewnętrznej firmy. Możemy zlecić wszystkie obowiązki zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Specjaliści w błyskawicznym tempie rozwiążą nasze problemy i sprawią, że kwestia finansów w przedsiębiorstwie nie będzie czymś problematycznym. Oba te rozwiązania różnią się przede wszystkim kosztami- przedsiębiorca musi je pokryć, aby móc zrealizować wszelkie zobowiązania. Warto więc zajrzeć w cennik biura rachunkowego, aby upewnić się, która z możliwości jest bardziej ekonomiczna. 

Biuro rachunkowe – czym się zajmuje?

Co to jest biuro rachunkowe?

Co to jest biuro rachunkowe?

Skoro już wiemy, co to jest biuro rachunkowe, warto zainteresować się, czym dokładnie się ono zajmuje. Otóż księguje wszelkie dokumenty sprzedażowe i zakupowe, jednocześnie zwraca uwagę na przepływy środków finansowych. W praktyce jednak zakres działania takiego biura jest zdecydowanie szerszy. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wykorzystanie potencjału biura rachunkowego zależy w pewnym stopniu od przedsiębiorcy- w końcu to właśnie on ustala zadania, nie licząc tych podstawowych, które są określone ustawami i obowiązkami. 

Warto wspomnieć także o tym, że dobre biuro rachunkowe zajmuje się również tym, że analizuje ryzyko finansowe. Na tej podstawie może stworzyć odpowiednie strategie dla danego przedsiębiorstwa. Oprócz tego udziela także specjalistycznych porad prawnych, tłumaczy przepisy podatkowe, jak i sporządza różnego rodzaju deklaracje. Biuro księgowe decydując się na rozliczanie danej firmy prezentuje ją przed urzędem skarbowym i urzędem administracyjnym. Często końcowy zakres działalności biura zależy od przedsiębiorcy, a także od tego, jakie kompetencje mają pracownicy. Przykładowo, jeśli w dziale finansów znaleźć można wielu specjalistów z zakresu finansów, wówczas przedsiębiorstwo będzie miało jeszcze większe korzyści- warto o tym pamiętać. Gdybyśmy zdecydowali się wypisanie kilku szczegółowych czynności w zakresie biura rachunkowego ekb.szczecin.pl/, z pewnością moglibyśmy wymienić następujące: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów, przygotowywanie rozliczeń podatku dochodowego i płac pracowników. Oprócz tego biuro księgowe może tworzyć wnioski kredytowe, niejednokrotnie analizuje sytuację finansową przedsiębiorstwa i prowadzi obowiązkową ewidencję środków trwałych danej firmy. 

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności biura rachunkowego?

Niezależnie od tego czy w przedsiębiorstwie prowadzona jest pełna księgowość czy niepełna- w każdym przypadku odpowiedzialność podatkową ponosi przedsiębiorca. Urząd Skarbowy nie dochodzi zaległości podatkowych, które wynikają z nierzetelnego stworzenia rozliczeń od pracownika. Dodatkowo, co godne podkreślenia przedsiębiorca odpowiada także za kwestię podatków niepobranych lub pobranych, lecz niewypłaconych. Innymi słowy ryzykuje on swoim całym majątkiem. Oczywiście to, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec Urzędu Skarbowego nie oznacza, że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za swoje błędy. Jeśli przedsiębiorca zostanie poszkodowany poprzez różne nieprawidłowości przedsiębiorstwa, wówczas może on dochodzić swoich praw, tym samym domagać się jakiegoś odszkodowania. Podstawą do tego są zapiski prawne, dlatego też prawdopodobieństwo wygrania sprawy jest dość duże. Dlatego też odpowiedzialność w praktyce ponoszą obie strony.