Fotowoltaika Koszalin

Fotowoltaika Koszalin – własne źródło energii ze słońca jest marzeniem wielu osób. Pozwala cieszyć się większą niezależnością, niższymi rachunkami za prąd i dbaniem o ekologię. Obecnie liczba użytkowników paneli zbliżyła się do miliona, jednocześnie wiele osób jest sceptyczna do tej formy pozyskiwania energii. Obawiają się wprowadzenia zmian w rozliczeniach z zakładami energetycznymi. Czy jest się czego bać?

Dlaczego montaż paneli to wciąż dobry pomysł?

Inwestycja w odnawialne źródła energii to duży koszt, który zwraca się z nawiązką po kilku latach użytkowania instalacji. Obecne ceny energii elektrycznej narzucają konieczność zadbania o oszczędności. To sprawia, że kupno paneli opłaca się jeszcze bardziej. Fotowoltaika Koszalin jest rozwiązaniem, które cieszy się popularnością z wielu powodów:

 • przedsiębiorcy, którzy zakładają farmy fotowoltaiczne, dostają świadectwo pochodzenia energii, którym można handlować na giełdzie – to dodatkowe źródło przychodów dla firmy
 • inwestując w technologie OZE można liczyć na różne formy dofinansowania, które w pewnej części mogą być umarzane. Różne podmioty służą pomocą merytoryczną i finansową w zakresie uzyskania najbardziej korzystnych dotacji, 
 • dzięki posiadaniu mikroinstalacji można w dużym stopniu uniezależnić się od wahań na rynku surowców i paliw kopalnych, 
 • korzystanie z OZE pozwala cieszyć się z czystego środowiska i niskiej emisji. Panele nie produkują pyłów i nie wypuszczają zanieczyszczeń do atmosfery, 
 • system produkujący energię nie wymaga ingerencji człowieka, ponieważ działa w pełni automatycznie. Cała obsługa to jedynie ustawienie parametrów w panelu sterowania i okresowe mycie paneli po okresie zimowym. 

Częstym argumentem sceptyków technologii fotowoltaicznej jest niskie nasłonecznienie w Europie. Warto pamiętać, że fotowoltaika Koszalin jest w pełni przystosowana do standardów klimatu umiarkowanego i potrafi produkować energię w warunkach niskich temperatur i dużego zachmurzenia.

Zmiana systemu rozliczeń

Obecny system opustów zmienia się na rozliczenia metodą net – billing. Jest to powód, dla którego wiele osób boi się inwestować w ogniwa słoneczne. Stara metoda polega na kompensacie 70 – 80% energii metodą barterową – zakłady energetyczne zmniejszają na rachunku ilość energii o wartość dostarczoną przez prosumenta. Wielkość kompensaty zależy od mocy instalacji, którą używa właściciel instalacji. Jednocześnie nadwyżki energii przepadają a w nowym systemie 20% nadwyżek wróci do użytkownika paneli.

Fotowoltaika Koszalin

Fotowoltaika Koszalin

W proponowanych rozwiązaniach fotowoltaika Koszalin będzie się rozliczać według cennika a nie za pomocą kilowatogodzin. Zamiast kompensaty ustawodawcy chcą wprowadzić depozyt, na którym zapisuje się wartość energii wyprodukowaną przez farmy i instalacje. Duża rola jest przypisana do autokonsumpcji energii przez gospodarstwo prosumenckie. Chodzi o to, aby system działał bardziej stabilnie. Eksperci chcą uniknąć zbyt wysokiego napięcia w całej instalacji elektroenergetycznej. Planowane zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2022 roku a osoby, które podłączą się do systemu w 2021 roku rozliczają się na starych zasadach jeszcze przez 15 lat.

Zgodnie z informacjami podanymi przez ministerstwo klimatu i środowiska, system net – biling jest tylko nieco mniej opłacalny dla prosumentów. Gospodarstwo, które używa instalacji fotowoltaicznej zaoszczędzi 50 – 60% kosztów energii elektrycznej w porównaniu do osób, które z niej nie korzystają. Te szacunki dotyczą zestawu paneli o mocy 4,5 kWp konsumującej 4,5 MWh energii na grupie taryfowej G12. Warunkiem utrzymania opłacalności tej inwestycji jest także skorzystanie z ulgi podatkowej i uczestnictwa w programie “Mój Prąd”.

O czym jeszcze warto pamiętać przed zakupem paneli?

Jest wiele aspektów, które mają mniejszy lub większy wpływ na funkcjonowanie instalacji. Fotowoltaika Koszalin to wrażliwa technologia, która wymaga odpowiedniego montażu – trzeba zadbać o jej stan techniczny. Do ważnych kwestii należą:

 • stopień zacienienia powierzchni – najlepiej, gdy jest jak najmniejszy, 
 • wytrzymałość dachu – ma wpływ na wytrzymałość instalacji. Nacisk na jednostkę metra kwadratowego nie może być większy niż 20 kg, 
 • dobry inwerter – najlepiej, gdy ma co najmniej 70 kWp. Często eksperci polecają montaż kilku niezależnych inwerterów, 
 • posiadanie niezbędnej powierzchni – jeden panel zajmuje około 0,6 m2 obszaru, 
 • wydajność instalacji – określa moc, jaką wytwarzają ogniwa. Zależy od temperatury, nasłonecznienia oraz użytej technologii, 
 • tolerancja mocy – pokazuje, jakie faktycznie są odchylenia od wartości wytwarzanej energii. W większości wypadków nie powinny przekraczać 5% wartości referencyjnej. 

Na sprawność ogniw wpływa również kąt nachylenia tafli, warunki atmosferyczne panujące w danym regionie czy rodzaj użytej technologii. Fotowoltaika Koszalin to inwestycja długoterminowa, która zwraca się przez kilka lat ciągłej eksploatacji. Warto wziąć pod uwagę powyższe czynniki przed podjęciem decyzji o zakupie instalacji. Każdy właściciel domu musi dokonać kalkulacji kosztów we własnym zakresie.