Radca prawny a doradca prawny – spora różnica

Radca prawny a doradca prawny – spora różnica. Potrzebujesz skorzystać z pomocy prawnika lub innej usługi prawniczej? Masz wątpliwości czy udać się do radcy prawnego czy doradcy prawnego? Czy w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie do kogo się udasz? Oczywiście że ma, ludzie mylnie postrzegają te dwa zawody jako jeden i ten sam. Dziś spróbuję was wyprowadzić z błędu.

Radca prawny to nie doradca prawny!

Radca prawny świadczy usługi prawnicze, udziela porad prawnych, sporządza akty prawne, a także reprezentuje oskarżonych podczas procesów sądowych. Radca może świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym, przedsiębiorcom, organizacjom rządowym i pozarządowym (wszelkiego rodzaju stowarzyszenia i wolontariaty). Najważniejsze w tym zawodzie jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej, które opisane są w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Na mocy tego dokumentu radcowie prawni zobowiązani są do unikania konfliktu interesów, zachowania tajemnicy, wykazywania się lojalnością wobec swoich klientów oraz do działania zgodnego z powszechnie ustalonym prawem konstytucyjnym. Zaś za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu radcy prawnego, grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Aby zostać radcą prawnym i świadczyć usługi prawnicze należy skończyć studia prawnicze, otrzymać z nich dyplom, odbyć trzyletnią aplikację radcowską, a następnie zdać egzamin radcowski i złożyć ślubowanie. Nie jest to przyszłość dla każdego, ponieważ w tej “branży” trzeba wykazywać się nieskazitelnym charakterem, oraz być przykładem dla innych, co w dzisiejszych czasach nie jest łatwym zadaniem. Kolejnym z obowiązków radcy prawnego jest konieczność ciągłego samodoskonalenia się, bowiem jest taki zawód, którego wyuczenie się raz nie wystarczy, ponieważ prawo ciągle jest udoskonalane. Radcy prawni w pełni zobowiązani są zachowywać w tajemnicy wszystko o czym dowiedzieli się, oferując swoje usługi. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie, obowiązuje zatem do wielu lat po zakończonych procesach. Tymczasem zawód doradcy prawnego, jest zupełnie czymś innym. Nie jest bowiem w żaden sposób uregulowany, przez wyższe instancje. W związku z tym doradcy nie podlegają żadnej kontroli ze strony organów samorządowych, wiąże się to również z tym, że nie obowiązuje ich wyżej wspomniany kodeks etyki zawodowej. Doradcy prawni nie mają również obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których dowiadują się od klientów, podczas świadczenia swoich usług prawniczych. Doradcą prawnym może zostać nawet absolwent prawa, na którym nie ciąży obowiązek dalszego dokształcania się. Należy jednak pamiętać, że doradca prawny nie zapewni nam kompleksowej pomocy prawnej. Usługi prawnicze, które może zaoferować nam doradca prawny, obejmują jedynie porady prawne, doradztwo w sprawach majątkowych, lub pomoc opierającą się o prawo pracy czy prawo rodzinne.

Czy każdy radca prawny to doradca prawny?

Wydawać by się mogło, że radca prawny to taki doradca na wyższym poziomie. Nic bardziej mylnego. Decydując się na skorzystanie z usługi prawniczej doradcy, należy pamiętać, że jego wiedza merytoryczna nie jest poparta żadnym egzaminem w tym kierunku. Zatem korzystanie z usług tego specjalisty, w szczególności w przypadkach bardzo skomplikowanych spraw nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie mamy pewności, że sposób na rozwiązanie naszego problemu, który nam zaproponuje będzie zgodny z ogólnie przyjętym prawem. Dlatego jeśli więc mamy trudny konfliktu rozstrzygnięcia, zaleca się z korzystania z usług prawdziwych ekspertów a nie doradców.

Ile kosztuje pomoc prawna?

Radca prawny a doradca prawny - spora różnica

Radca prawny a doradca prawny – spora różnica

Zacznijmy od wynagrodzenia radcy prawnego, obejmuje ono honorarium oraz wydatki związane prowadzonymi procesami. Wysokość honorarium ustalana jest z uwzględnieniem czasu, miejsca świadczenia usługi stopnia, trudności oraz nakładu pracy. Wydatki to również koszty jakie ponosi radca prawny prowadząc daną sprawę na przykład dojazd do, klienta czy firmy, dla której świadczy usługi prawnicze. Koszty rozmów telefonicznych, kserokopii czy opłat za miejsce parkingowe, również wliczone są w honorarium. Każdy radca prawny mając na względzie wyżej wspomniany powódki indywidualnie sam określa wysokość swojego wynagrodzenia. Stawki są bardzo zróżnicowane na rynku w zależności od poszczególnej kancelarii prawnej. Warto pamiętać że koszty sądowe jeżeli w takim się pojawią pokrywa w 100% klient..

Doradca prawny, raczej nie za reprezentuje nas w sądzie, może jedynie nas odpowiednio do tego przygotować, w związku z tym jego oczekiwania finansowe są na pewno mniejsze. Dla przykładu na stronach internetowych kancelarii doradców prawnych, usługi prawnicze wahają się w granicach 150 200 zł za wizytę, lub też 50-80zl za napisanie pisma procesowego.

W przypadku radcy prawnego tak zwanego adwokata, stawki te diametralnie idą w górę. Raczej nie znajdziemy na stronach poszczególnych prawników, cen za dane usługi, raczej tak jak wyżej wspomniałam informacje o tym, że każda sprawa jest wyceniana indywidualnie w zależności od tego czego dotyczy oraz od predyspozycji finansowych klienta.